تعرفه های طراحی

روتوش عکس

سطح کار هزینه (تومان)
معمولی 10,000
حرفه ای 20,000

کاور کامینگسون

سطح کار هزینه (تومان)
معمولی 10,000
حرفه ای 20,000

کاور آهنگ با عکس خواننده

سطح کار هزینه (تومان)
معمولی 40,000
حرفه ای 50,000
ویژه 60,000

کاور آهنگ موضوعی

سطح کار هزینه (تومان)
معمولی 20,000
حرفه ای 30,000
ویژه 40,000

طراحی لوگو

سطح کار هزینه (تومان)
معمولی 100,000
حرفه ای 200,000
ویژه 300,000

طراحی جلد کتاب

سطح کار هزینه (تومان)
معمولی 100,000
حرفه ای 150,000
ویژه 200,000

طراحی کارت ویزیت دو رو

سطح کار هزینه (تومان)
معمولی 30,000
حرفه ای 35,000
ویژه 40,000

طراحی کارت ویزیت یه رو

سطح کار هزینه (تومان)
معمولی 20,000
حرفه ای 25,000
ویژه 30,000

طراحی تراکت A4 دو رو

سطح کار هزینه (تومان)
معمولی
حرفه ای
ویژه

طراحی تراکت A4 یه رو

سطح کار هزینه (تومان)
معمولی
حرفه ای
ویژه

طراحی تراکت A5 دو رو

سطح کار هزینه (تومان)
معمولی 50,000
حرفه ای 70,000
ویژه 80,000

طراحی تراکت A5 یه رو

سطح کار هزینه (تومان)
معمولی 20,000
حرفه ای 40,000
ویژه 50,000

به زودی

سطح کار هزینه (تومان)
معمولی
حرفه ای
ویژه

به زودی

سطح کار هزینه (تومان)
معمولی
حرفه ای
ویژه

طراحی بوروشور

سطح کار هزینه (تومان)
معمولی
حرفه ای
ویژه

طراحی کاتالوگ (هر صفحه)

سطح کار هزینه (تومان)
معمولی
حرفه ای
ویژه

طرحهای خاص را در پیج اینستاگرام سایت ببینید

All Rights Reserved